dofinansowania unijne | wersja językowa/language version: hotele jura hotele juraThe name of the Hotel and Leisure Centre comes from the vicinity of the so-called Eagle Nests, that are medieval castles and fortresses. The building is surrounded with woods of the unique flora and fauna that create perfect conditions for leisure and relaxation. Visitors and guests have easy access to the most attractive sites in the Jura Region.


The picturesque scenery encourages everyone to go in for active forms of tourism. Within a walking distance there is a majestic mountain called Zbory – conservation of inanimate nature, Apteka/Chemist’s Mountain, Kołoczek Mountain.

You have an opportunity to admire the most wonderful rocky torso mountains in Poland as they proudly crown the surrounding hills and mountains forming the superb Jurassic landscape.

 

Our guests are enchanted with the beauty of nature in the Jura Region as well as sympathetic and friendly atmosphere in our Hotel and Leisure centre.

 

 

We offer the following sports facilities:

 • two tennis courts,
 • outdoor swimming pool,
 • beach ball field,
 • football field,
 • bicycle hire,
 • grill areas surrounded with dignified horse-chestnut trees (Aesculus hippocastanum).

The Orle Gniazdo /the Eagle’s Nest/ Hotel and Leisure Centre has been designed in a manner to offer you a high standard of leisure and recreation. The layout of rooms will give you a pleasure to stay after intensive training as well as make a perfect place for work. Another advantage is the rooms have panoramic views of the picturesque Jura Region (Wolf’s Rock andApteka / Chemist’s Rock, Zbory Mountain).

This is the only place in the Jura Region where you can admire such landscaped areas without leaving a comfortable room.

 

 

 „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Projekt:

„Stworzenie odpowiedniej jakości bazy turystycznej oraz rozwój oferty produktów turystycznych w województwie śląskim poprzez inwestycję w Ośrodku Wypoczynkowym „ORLE GNIAZDO””.

Wartość projektu: 1.899.174,00 zł
Wartość dofinansowania: 750.000,00 zł

Beneficjent:
„Pol – Ital” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


W ramach działań inwestycyjnych:
 • utworzono plac zabaw dla dzieci,
 • wyposażono Budynek Hotelowy B w kręgielnię
 • wybudowano oraz wyposażono wiatę gospodarczą wraz z miejscami do grillowania oraz miejscem na ognisko
 • zagospodarowano teren Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo” pomiędzy budynkami hotelowymi
 • wybudowano parking oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • ogrodzono oraz oświetlono teren Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo”
Zrealizowane zadania zwiększyły m.in.: możliwości aktywnego wypoczynku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego.