dofinansowania unijne | wersja językowa/language version: hotele jura hotele juraNews

About leisure centure

dodano: 2006.10.18

The name of the Hotel and Leisure Centra comes from the vicinity of the so-called Eagle Nests, that is medieval castles and fortresses. The building is surrounded with woods of the unique flora and fauna that create perfect conditions for leisure and relax. Visitors and guests have easy access to the most attractive sites in the Jura Region.
more


Welcome!

dodano: 2006.10.18

We would like to invite you to our Leisure Center called Orle Gniazdo Hucisko /the Eagle"s Nest/ which is situated in the heart of Jura Region.

Our Centre is a perfect place for organizing weddings, conferences, training and business meetings, parties, banquets, receptions in the open air, day-dinners, trips and huntings.
more
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Projekt:

„Stworzenie odpowiedniej jakości bazy turystycznej oraz rozwój oferty produktów turystycznych w województwie śląskim poprzez inwestycję w Ośrodku Wypoczynkowym „ORLE GNIAZDO””.

Wartość projektu: 1.899.174,00 zł
Wartość dofinansowania: 750.000,00 zł

Beneficjent:
„Pol – Ital” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


W ramach działań inwestycyjnych:
  • utworzono plac zabaw dla dzieci,
  • wyposażono Budynek Hotelowy B w kręgielnię
  • wybudowano oraz wyposażono wiatę gospodarczą wraz z miejscami do grillowania oraz miejscem na ognisko
  • zagospodarowano teren Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo” pomiędzy budynkami hotelowymi
  • wybudowano parking oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych
  • ogrodzono oraz oświetlono teren Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo”
Zrealizowane zadania zwiększyły m.in.: możliwości aktywnego wypoczynku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego.